Žaliosios politikos institutas kartu su tarptautinio projekto „Low Carbon Logistics“ partnerių konsorciumu žengė žingsnį link mažiau taršios logistikos sprendimų taikymo – išleistas gerųjų praktikų leidinys, kuriame pristatomi pasiūlymai, galintys padėti įgyvendinti žaliosios logistikos koncepciją skirtingose Baltijos jūros regiono vietovėse.

Leidinys „Iškastinio kuro CO2 emisijų ir kitų rūšių transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekio mažinimas Baltijos jūros regione – teorija ir praktinės galimybės“ parengtas Žaliosios politikos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su partneriais iš Švedijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos. Jį sudarė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas doc. dr. Darius Bazaras. 

Gerųjų praktikų leidinyje apžvelgiami teoriniai nepalankios aplinkai veiklos aspektai, keliamas klausimas, kas yra žalioji logistika, aprašomos pagrindinės poveikį aplinkai darančios jėgos: skirtingos emisijų rūšys, netipinė tarša (šviesa, triukšmas), mirtini eismo įvykių atvejai. Apžvelgiama Baltijos regiono situacija: Neringos, Rietavo, Olofströmo, Bad Doberano, Stargardo miestų probleminės sritys, iššūkiai bei istoriniai aspektai.  

Šiuo metu leidinys anglų kalbama pasiekiamas skaitmeniniu formatu, tačiau visai netrukus bus išverstas į lietuvių kalbą bei atspausdintas tiek lietuvių, tiek anglų kalbomis, todėl besidomintieji mažai anglies dioksido išskiriančia logistika, galės dar patogiau  naudotis lediniu.

Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą (the Interreg V-A  Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020; projekto Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15, pav. „Low Carbon Logistics”). Finanasavimas jam skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

 

Share This