Ar įmanoma sumažinti krovininio transporto keliamą taršą tuo pačiu išlaikant verslo konkurencingumą ir prekių ar paslaugų teikimo efektyvumą?

Šiuo metu „Žaliosios politikos institutas“ drauge su Lietuvos ir užsienio partneriais vykdo tarptautinį projektą „Low Carbon Logistics“ , kuriuo siekiama sukurti kiekvienai savivaldybei individualiai pritaikytus sprendimus, kurie padėtų spręsti taršos problemas, o ypač – mažinti CO2 emisijas. Projekto dėmesio centre – vidinė miestuose vystoma logistika. Pastebima, kad krovinių vežimo sistemos nėra pakankamai tvarios ir efektyvios (pvz. prekės transportuojamos ne pilnai pakrautuose sunkvežimiuose, nėra taikomas centrinio paskirstymo sistemos ir pan.). Projekte dalyvaujantys tvaraus mobilumo temoje besispecializuojantys mokslininkai ir logistikoks ekspertai sieks sukurti praktiškai pritaikomą modelį, prisidėsiantį sprendžiant šias problemas.

Gruodžio 13 d. Neringos savivaldybėje vykusiame projekto „Low Carbon Logistics“ pristatyme vietos verslo ir savivaldos atstovai bei  transporto ir ekologijos ekspertai svarstė praktines vietinės logistikos „žalinimo” galimybes.

Žaliosios politikos instituto prezidentas Remigijus Lapinskas ir projektų vadovė Ieva Budraitė pristatė drauge su VGTU profesoriumi D. Bazaru išanalizuotas gerąsias CO2 emisijų mažinimo praktikas pasaulyje, o vėliau kvietė diskutuoti dėl galimybių jas pritaikyti Neringoje.

Neringa – geografiškai, savo gamtiniu ir kultūriniu paveldu yra unikali vietovė, turinti daug potencialo žaliajam augimui. Šiandien visoje Europoje atsiranda vis daugiau miestų, kurie per tam tikrą laikotarpį įsipareigoja tapti neutraliais CO2 emisijai ir ieškoti sprendimų, kurie sumažintų krovininių ir lengvųjų automobilių srautus. Tai – konkurencinis pranašumas, pritraukiant turistus, gerinant ekologinę miesto būklę, didinant miesto, regiono žinomumą pasaulyje.

Esame įsitikinę  kad bendradarbiaujant su savivalda, verslu ir gyventojais galėsime rasti optimaliausius sprendimus, sumažinančius tiek verslo kaštus vykdant logistiką „paskutiniajame kilometre“, tiek žalą aplinkai per CO2 emisijų kiekių suvaldymą.

Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą (the Interreg V-A  Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020; projekto Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15, pav. „Low Carbon Logistics”). Finanasavimas jam skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų.

Share This