Žaliosios politikos institutas

Žaliųjų idėjų kalvė (think-tank)

Mūsų misija

Skatinti darnios plėtros sprendimų, paremtų moksliniais tyrimais bei ekspertine analize, integravimą į Lietuvos verslą, politiką bei visuomenę.

Mūsų siekiai

Siekiame skatinti Lietuvos įmones, įstaigas ir organizacijas įsitraukti į žaliosios politikos stiprinimą ir vykdymą Lietuvoje.

Projektinės veiklos temos ir tyrimų kryptys

  • žiedinė ekonomika,
  • atsakingas atliekų tvarkymas,
  • atsinaujinanti energetika,
  • energijos efektyvumas,
  • klimato kaita,
  • mažiau taršus transportas ir logistika,
  • atsakingas vartojimas.

Mūsų komanda dirba nagrinėdama šias temas, teikia įrodymais grįstus siūlymus, kaip praktiškai spręsti kylančius iššūkius ir advokatauja už siūlymų perkėlimą į politinį lygmenį.

Dėl šių priežasčių palaikome glaudžius ryšius su sprendimų priėmėjais valstybiniu lygiu (parlamente, ministerijose, savivaldoje), nevyriausybinėmis organizacijomis ir aukščiausius aplinkosaugos standartus atitinkančiomis įmonėmis.

Organizacija veikia nuo 2011 metų sistemingai skleisdama žaliosios politikos idėjas, plėtodama tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo veiklas, įgyvendindama tarptautinio, nacionalinio ir savivaldos lygmens projektus.

Esame nariai

VB platforma

VB platforma

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

Lietuvos švariųjų technologijų klasteris

INFORSE-Europe tinklas

INFORSE-Europe tinklas

Mūsų komanda

Remigijus Lapinskas

Remigijus Lapinskas

Direktorius

Ieva Budraitė

Ieva Budraitė

Direktoriaus pavaduotoja

Šarūnė Dargytė - Kregždė

Šarūnė Dargytė - Kregždė

Ryšių su visuomene vadovė

Lina Ručinskienė

Lina Ručinskienė

Projektų vadovė

Jonas Juodka

Jonas Juodka

Projektų vadovas

Virginijus Povilaitis

Logistas

Valerijus Laukaitis

Miškotyros specialistas

Mūsų naujausi projektai

LŽP tyrimas: UPĖS 2020

LŽP tyrimas: UPĖS 2020

2021 metais Žaliosios politikos institutas drauge su Lietuvos tautiniu olimpiniu komitetu (LTOK) įgyvendins projektą „Sinchronizuotas turistinis-ekologinis Lietuvos žalojamų pakrančių tyrimas: UPĖS 2020“. Projektu siekiama pasitelkiant sinchronizuotą fiziškai aktyvią...

Share This