Leidiniai

Tvaresnės mokyklos atmintinė

Leidėjas: Vilniaus rajono savivaldybė ir „Žaliosios politikos institutas“. Autoriai: Ieva Budraitė, Lina Ručinskienė, Neda Žutautaitė

Žalioji knyga 6

Leidėjas „Žaliasis taškas“. Autoriai: Vaida Griškevienė, Ieva Budraitė, Šarūnė Dargytė-Kregždė

Vilniaus m. mokyklų žaliosios erdvės

Leidėjas: „Žaliosios politikos institutas“

Parengė: doc. dr. Ona Motiejūnaitė, Vilniaus miesto savivaldybės ekologė

Nacionalinis aplinkosaugos egzaminas 2022

2022 m. rezultatų apžvalga ir rekomendacijos

Aplinkosaugos egzaminas Vilniuje 2022

2022 m. egzamine dalyvavusių Vilniaus miesto gyventojų rezultatų apžvalga

Aplinkosaugos egzaminas Klaipėdoje 2022

2022 m. egzaminą laikiusių Klaipėdos miesto gyventojų rezultatų apžvalga

Viešojo transporto kokybė Vilniaus raj. savivaldybėse

Vilniaus rajono gyventojų pasitenkinimo viešojo transporto kokybe apžvalga

Aplinkosauga Vilniuje 2020

2020 m. Vilniaus aplinkos apsaugos forumo leidinys 

Mažiau taršios logistikos verslo modelio vystymas

Projekto „Low Carbon Logistics“ leidinys 

Priimk iššūkį - tapk žalesniu

Atmintinė vartotojui

10 žingsnių programa mažiau taršios logistikos sprendimų diegimui

Projekto „Low Carbon Logistics“ leidinys

Rekomendacijos žaliosios politikos priemonių taikymui

Projekto „Low Carbon Logistics“ leidinys

Gerųjų praktikų mažinant logistikos taršą pristatymas

Projekto „Low Carbon Logistics“ leidinys

Agromiškininkystė - kas tai?

Informacinė brošiūra

Share This