Konsultacijos dėl ES struktūrinių fondų paramos

Šiaulių bankas pasirinko VšĮ „Žaliosios politikos institutas“, kaip kvalifikuotas konsultacijas teikiančią organizaciją, padėti įmonėms parengti projektus ir įsisavinti Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramą. Žaliosios politikos institutas kartu su Šiaulių banku...