Kviečiame prisijungti prie DAROM 2016 m. akcijos

Nuo 2008 m. VšĮ „Mes Darom“organizuoja ir su valstybinių, nevyriausybinių bei jaunimo organizacijų pagalba sėkmingai įgyvendina aplinkos švarinimo akciją DAROM. Šiuo tęstiniu projektu siekiame pagrindinio tikslo – skatinti  Lietuvos gyventojų ekologišką mąstymą,...