Pranešimas apie šaukiamą dalininkų susirinkimą

VšĮ „ŽALIOSIOS POLITIKOS INSTITUTAS“ DIREKTORIAUS PRANEŠIMAS APIE ORGANIZUOJAMĄ DALININKŲ SUSIRINKIMĄ 2018 – 03 – 02 Pranešu, jog vadovaujantis VšĮ „Žaliosios politikos instituto“  įstatų punktu 7.2., metinis VšĮ „Žaliosios politikos instituto“ dalininkų susirinkimas...