Įgyvendindami tarptautinį projektą „Low Carbon Logistics” partneriai iš Švedijos, Vokietijos, Lenkijos ir Lietuvos suformavo ekspertų konsorciumą, kuris turi prisidėti prie geriausių sprendimų pilotiniams projekto regionams paieškos, o taip pat – konsultuoti visus verslus ar savivaldos institutcijas suinteresuotas diegti mažiau taršios logistikos priemones.

Birželio mėnesį Berlyne vyko ekspertų konsorciumo susitikimas, kuriame Žaliosios politikos institutą atstovavo projektų vadovė Ieva Budraitė. Ji pristatė galimus teorinius verslo modelius, kuriuos galėtų taikyti logistikos kompanijos ar savivaldos įstaigos, siekdamos mažinti veiklos kaštus, o tuo pačiu ir pademonstruoti socialiai atsakingą elgseną prisidedant prie aplinkos taršos mažinimo.

Renginio akimirkos ir platesnė informacija: http://lcl-project.eu/2017/08/11/expert-group-meeting-in-berlin/

Renginys organizuojamas įgyvendinant projektą “Low Carbon Logistics”. Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Interreg V-A Pietų Baltijos bendradarbiavimo per sieną programą (the Interreg V-A  Poland – Denmark – Germany – Lithuania – Sweden (South Baltic) Programme 2014-2020; projekto Nr. STHB.03.01.00-SE-0008/15, pav. „Low Carbon Logistics”). Finanasavimas jam skiriamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų. Daugiau informacijos apie projektą http://lcl-project.eu/

Share This