Minint Klimato savaitę Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojams organizavome seminarą „ES Žaliasis kursas: ką svarbu žinoti apie laukiančius pokyčius?“. 

Seminaro metu dalyviai buvo supažindinti su klimato kaitos pavojais, Europos Sąjungos diegiamais sprendimai kovoti su klimato kaita. Daugiausia dėmesio skirta supažindinimui su ES Žaliuoju kursu, kuriuo siekiama užtikrinta, kad grynasis šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis būtų lygus nuliui (iki 2050 m.), ekonomikos augimas būtų atsietas nuo išteklių naudojimo bei nebūtų nuošalyje paliktas nė vienas žmogus ir nė viena vietovė.

Interaktyvaus seminaro metu dalyviai taip pat turėjo galimybę susipažinti, kokios šalys labiausiai prisideda prie klimato kaitos ir kaip šiame kontekste atrodo Lietuva.

Seminaro pabaigoje surengta viktorina, skirta pasitikrinti žinias apie klimato kaitą bei tvarumą.

 

Share This