Š.m. vasario 4 d. Seimo narys, Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys, kartu su partijos valdybos nariais ir Žaliosios politikos instituto (ŽPI) atstovais lankėsi Kazokiškėse, kur tarp vietos bendruomenės ir Vilniaus atliekų tvarkymo centro (VATC) jau ne vienerius metus tęsiasi konfliktas dėl Kazokiškių sąvartyno.

Pirmiausia Žaliųjų partijos ir Žaliosios politikos instituto atstovai nuvyko į patį sąvartyną, kur jiems buvo papasakota, kaip surenkamos atliekos, kokie įrenginiai buvo įdiegti tam, kad apylinkėse tvyrantis kvapas būtų kuo labiau neutralizuojamas. Kartu su VATC atstovais ir keliais bendruomenės nariais susėdus už bendro stalo buvo išklausytos abiejų šalių pozicijos, aptartos galimybės išspręsti užsitęsusį ginčą. VATC darbuotojai patikino, jog tam, kad problema būtų išspręsta, dar lapkritį pradėjo veikti naujas atliekų valymo įrenginys, planuojama atlikti poveikio aplinkai ir sveikatai vertinimus, didinti vartų mokestį, taip pat 2015 m. įdiegti mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginį.

Visi susirinkę sutiko, jog Lietuvoje atliekų surinkimo sistema yra žalinga tiek gamtai, tiek žmogui, ir turėtų būti keičiama iš esmės. Pirmiausia tai turėtų būti daroma skatinant pirminį rūšiavimą – sudarant sąlygas žmonėms rūšiuoti namie, nustatant atitinkamą surūšiuotų ir nerūšiuotų šiukšlių kainodarą. Vis dėlto, Žaliųjų partijos pirmininkas Linas Balsys taip pat pabrėžė, jog, kalbant apie šį konkretų atvejį, VATC atstovams iki šiol trūko geranoriškumo bendraujant su aplinkinėmis bendruomenėmis, tuo tarpu informacijos teikimas ir gyventojų dalyvavimas priimant sprendimus aplinkosaugos klausimais įtvirtintas Orhuso (Aarhus) konvencijoje. Susitikimo metu iškelta ir dar viena, anksčiau neminėta problema – sąvartynas gali būti pastatytas šaltiniuotoje vietoje ir virš vandens esantis žemės sluoksnis gali neatlaikyti atliekų kaupo svorio.

Po susitikimo sąvartyno valdose Žaliųjų partijos ir Žaliosios politikos instituto atstovai nuvyko išklausyti Kazokiškių bendruomenės narių, kur buvo sutarta imtis visų priemonių siekiant užtikrinti, kad tikrai būtų atliktas aplinkos poveikio vertinimas ir nustatyta sanitarinė zona, ištirta, ar po sąvartynu nėra vandens šaltinio. Vieningai pritarta ir tam, kad turi būti užtikrintas pagal įstatymą privalomas atliekas gabenančio transporto ratų plovimas, taip išvengiant atliekų likučių keliuose, taip pat išspręstas kompensacijų gyventojams klausimas – ypač turint galvoje tai, kad iki šiol lėšos, skirtos gyventojų nuostoliams atlyginti, nepaisant keturių aplink sąvartyną esančių bendruomenių tarybos sprendimo dėl jų paskirstymo ir panaudojimo, buvo pervestos tiesiai Elektrėnų savivaldybei apie tai tarybos net neinformavus. Kitas susitikimas su Kazokiškių gyventojais numatomas, kai tik bus įgyvendinti pirmieji uždaviniai ir bus galima žengti sekančius žingsnius problemos sprendimo link.

Share This