NgŠ.m. gegužės 9d. Šiuolaikinio meno centre įvyko LR Ūkio ministerijos organizuotas informacinis Žaliosios pramonės inovacijų programos renginys. Jo metu pranešimus skaitė LR Ūkio ministerijos atstovai, „Green Business Norway“ generalinis direktorius Thor Sverre Minnesjord, Lietuvos biotechnologijų asociacijos prezidentas Gervydas Dienys, Leidinio „Ozonas“ direktorius Artūras Nečejauskas ir kt.

Renginio metu LR Ūkio ministerijos atstovai papasakojo apie Žaliosios pramonės inovacijų programą, renginio dalyviaus supažindino su pagrindiniais reikalavimais jai gauti – netrukus Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo  įmonės galės pasinaudoti parama iš 2009–2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo inovatyviems, aplinkai palankiems projektams įgyvendinti. Šia programa bus siekiama padidinti aplinkai palankių įmonių konkurencingumą, žalinant tradicinės pramonės įmones, skatinant verslumą ir žaliųjų inovacijų kūrimą ir diegimą. Numatomos šios paramos pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą kryptys:

•    aplinkosaugos technologijų kūrimas arba esminis modifikavimas;

•    inovatyvių aplinkos augos technologijų diegimas;

•    žaliųjų produktų ar medžiagų kūrimas arba esminis modifikavimas.

Parama pagal Žaliosios pramonės inovacijų programą bus skiriama pagal dvi priemones: Mažųjų projektų ir Partnerystės projektų. Mažųjų projektų priemonės projektams, susijusiems su žaliųjų produktų ir medžiagų kūrimu ir tobulinimu, numatyta skirti 5,8 mln. litų. Vienam tokiam projektui gali būti skiriama nuo 172,6 tūkst. litų iki 690,6 tūkst. litų, šia priemone remiamas tik naujų žaliųjų produktų ar medžiagų sukūrimas ir įvedimas į rinką bei esamų produktų ar medžiagų esminis modifikavims, siekiant sumažinti jų poveikį aplinkai arba (ir) padidinti gamtos išteklių panaudojimo efektyvumą. Didžioji finansavimo dalis – 22,9 mln. litų – bus skiriama projektams pagal Partnerystės projektų priemonę. Parama bus teikiama aplinkosaugos technologijoms kurti, tobulinti ar diegti, t.y. pagal šią priemonę bus remiamas ir žaliųjų technologijų įsigijimas – paramos programos lėšomis bus galima pirkti įrangą, tik tokiu atveju paramos intensyvumas siektų 45% nuo tinkamų projekto išlaidų.

Daugiau informacijos apie programą ir jos gaires galite rasti čia.

Share This