Žaliosios politikos institutas pasirašė bendradarbiavimo sutartį su viena iš aktyviausių Dzūkijos sostinės mokyklų – Alytaus Piliakalnio progimnazija. Bendradarbiavimo tikslas – padėti mokyklos mokiniams ir bendruomenei vystyti tvarias ir ekologiškas iniciatyvas, ugdyti kompetencijas ir sąmoningumą žiedinės ekonomikos, kovos su klimato kaita ir susijusiomis temomis, užtikrinti progresyvų ir įrodymais grįstą požiūrį į aplinkosaugos problemas, pasitelkiant ekspertines žinias bei gerąją patirtį pristatyti jų sprendimo būdus.

Institutas drauge su Progimnazija šiemet jau organizavo „Žaliųjų idėjų laboratoriją“, kurioje vyko paskaitos ir kūrybinės dirbtuvės, o kitais mokslo metais planuojama konferencija žaliojo verslumo tema; paskaitos, konkursai ir kiti užsiėmimai gamtos išteklių tausojimo, atsakingo atliekų tvarkymo, atsinaujinančios energetikos, energijos efektyvumo, mažiau taršus transporto ir logistikos, atsakingo vartojimas ir kitais klausimais.

Institutui susitarimo pasirašymo procese atstovavo jo direktorė Ieva Budraitė ir prezidentas Remigijus Lapinskas, o Piliakalnio progimnazijai – direktorė Regina Špukienė, jos pavaduotoja Danguolė Dudzienė ir aktyvių tėvų klubo narys Dalius Sinkevičius.

                         

 

 

Share This