Lietuvos įmonė UAB „Biokaitra” kartu su VšĮ „Žaliosios politikos institutas” įgyvendina LR Aplinkos ministerijos iš Klimato kaitos specialiosios programos lėšų finansuojamą projektą, kuriuo siekiama skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą pakeičiant taršų kurą šilumos gamyboje, taip prisidedant prie klimato kaitos švelninimo tikslų įgyvendinimo Moldovoje.
Lietuvoje sukurtos energetikos technologijos, leidžiančios pereiti nuo gamtinėmis dujomis kūrenamų katilinių prie biokuro, šiuo metu diegiamos vaikų darželiuose Moldovoje. Dalindamasi sukaupta patirtimi apie atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą Lietuva prisideda prie klimato kaitos mažinimo, tvaraus vystymosi bei socialinės gerovės skatinimo.

Share This