Žaliosios politikos institutas kartu su Jaunųjų žaliųjų organizacija įgyvendino iniciatyvą „Plastikinių maišelių monstrai – keiskime įpročius aplinkos labui!”.

Projektu buvo siekiama ugdyti vartotojų sąmoningumą, skatinant rinktis aplinkai draugiškas pakuotes. Pagrindiniai projekto uždaviniai – gilinti gyventojų žinias apie pakuočių būvio ciklą ir įtaką aplinkai bei skatinti mažesnį aplinkai nedraugiškų ir sunkiai perdirbamų plastikinių maišelių vartojimą.

Projektas buvo finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 2017 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų.

Share This