Žaliosios politikos institutas įgyvendindamas projektą „Rūšiavimo mitų griovėjai“, surengė seminarą savanoriams, kurio metu profesionalus lektorius iš VšĮ „Žiedinė ekonomika“ klausytojams suteikė bazinę informaciją apie žiedinės ekonomikos principus, išskyrė atliekų tvarkymą, aptarė Vilniaus situaciją, drauge su dalyviais mėgino nustatyti vyraujančius mitus apie išrūšiuotų atliekų kelią ir diskutavo, kokią informaciją ir kokia forma Vilniaus gyventojams ir svečiams reikėtų pateikti, kad mitai būtų išsklaidyti. Dalis mokymų dalyvių sutiko įsitraukti į tolesnį projekto įgyvendinimo etapą, iš jų suformuota 5 savanorių grupė. Ši grupė antrojoje seminaro dalyje mokėsi viešojo kalbėjimo, komunikacijos pagrindų. Savanoriai sužinojo, kaip įdomiai ir korektiškai atsakyti į gyventojams kylančius su rūšiavimo tema susijusius klausimus, taip pat buvo supažindinti su iš anksto parengta informacine medžiaga, t.y. atmintine apie aplinkai draugišką elgseną, bei kaip bendraujant su visuomene motyvuoti patarimus diegti savo kasdienėje elgsenoje.

Projektas finansuojamas iš Vilniaus miesto savivaldybės Aplinkos apsaugos rėmimo 2018 metų specialiajai programai patvirtintų asignavimų.

Share This