IMG_5451

Vilkijos žemės ūkio mokyklos bendruomenei lapkričio mėnesį vyko du seminarai organizuoti VšĮ „Žaliosios politikos instituto“ projekto ,,Taupykime energiją“. Seminaruose dalyvavo ne tik aukštesniųjų kursų mokiniai, mokytojai, ūkio dalies darbuotojai, administracija bet ir mokyklos direktorė Dalytė Rudzevičienė.

Mokyklos vadovė svečiams pristatė, kad šioje ugdymo įstaigoje taip pat nesvetimas aplinkos tausojimo požiūris. Mokinių ekologinis sąmoningumas keliamas pamokų ir neformalių užsiėmimų metu. Kasmet prisijungiama prie švaros akcijos ,,Darom“, organizuojamas Kauno regiono profesinių mokyklų ,,Raštingiausio gamtamokslio konkursas“, minimos abi Žemės dienos datos (kovo 20 d. ir balandžio 22 d.), tradiciniu renginiu tapusi ,,Pavasario mugė“, projekto ,,Drąsinkime ateitį“ inicijuotos aplinkosauginės pamokos, taip pat mokiniai gali pasirinkti ,,Jaunųjų ekologų būrelio“ užsiėmimus. Džiaugiamasi, kad mokykla pagal esamas galimybes ir resursus prisideda prie klimato kaitos problemos sprendimo, mažindama anglies dioksido emisijas – šiluminėje katilinėje dyzelinas ir akmens anglis visiškai pakeisti į biokurą – medienos skiedras, medžio drožles. Žaliavas biokurui gaminasi pati mokykla, bendradarbiaudama su vietos verslininkų įmonėmis UAB ,,Jovainė“, UAB ,,Ecowood“, UAB ,,Vilkmedis“. Investicijos smulkinimo technikai pasiteisino, nors dėl to buvo kilę daug prieštaravimų. Kuras paruošiamas iš anksto, todėl yra sausas ir gaunamas didesnis šilumos efektyvumas. Šiam sezonui šildymo atsargomis jau pasirūpinta. Apsilankiusių svečių išsakyta nuomonė patvirtino, kad mokykloje taikomos veiklos prisideda prie aplinkos išsaugojimo ir geresnės visų mūsų gyvenimo kokybės.

Vykusių seminarų metu vieni sužinojo, kiti pagilino jau turimas žinias ne tik apie globalias aplinkosaugos problemas, kurias sukelia neatsakingas vartojimas, pramonės, transporto, netausaus žemės ūkio, šiluminių elektrinių išskiriama tarša, bet ir apie priemones, kaip atsakingu vartojimu, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimu galima ne tik sumažinti klimato kaitos poveikį aplinkai, bet ir sutaupyti. Mokinius ypač sudomino video reportažas apie didžiųjų prekybos centrų pasitelkiamas marketingo gudrybes, kurios paskatina pirkėjus išleisti parduotuvėje daugiau, nei jie planavo.

Organizuotuose seminaruose interaktyviai, su vaizdo įrašais, kuriuose kalbėjo aplinkosaugos, energetikos ir kitų sričių ekspertai, įvardintos problemos bei pristatytas saulės, vėjo, geoterminės ir kitų energijos išteklių paprastas pritaikymas gyvenamųjų namų šildymui, elektros gamybai. Seminarų dalyviai taip pat turėjo galimybę patikrinti savo žinias apie klimato kaitą, atsakingą vartojimą, atsinaujinančią energetiką ir energijos taupymą, susipažindami su įdomiais faktais.

Esame dėkingi seminarus vedusiems lektoriams: projektų vadovei Sonatai Dirsytei, aplinkosaugos ekspertui Gintarui Saldžiūnui, Lietuvos biomasės energijos asociacijos specialistei Vilmai Gaubytei. Projektu „Taupykime energiją“ daugiausia orientuojamasi į paprastą kaimiškų vietovių gyventoją, kuriam labiausiai naudinga išgirsti apie energijos taupymo būdus ir atsinaujinančių energijos šaltinių panaudojimo galimybes.

IMG_5506

Autorius – Vilkijos žemės ūkio mokyklos biologijos mokytoja Renata Margelytė

Share This