2

Rugsėjo 6 d. Žaliosios politikos instituto darbuotojos skaitė paskaitą apie Lietuvos energetiką NVO Arbeit und Leben („Darbas ir gyvenimas“) atstovams, kurie norėjo susipažinti su ekonominėmis, socialinėmis, aplinkosaugos aktualijomis ir problemomis Lietuvoje, o taip pat mūsų valstybės ir Vokietijos sąsajomis dabar bei praeityje. 

Svečiams iš Vokietijos buvo pristatyta Ignalinos atominės elektrinės veikla, uždarymo aplinkybės, atominės elektrinės aplinkosauginiai ir socialiniai aspektai.

Taip pat apžvelgtas ir referendumas dėl  atominės elektrinės, kuriame visuomenė pasisakė prieš jos statybas Lietuvoje. Pristatyta ne tik referendumo inicijavimo veikla, kurioje dalyvavo ir Žaliosios politikos institutas, bet ir šiandieninė situacija: įvykęs referendumas ir jo rezultatai menkinami, Vyriausybė vengia išsakyti savo poziciją dėl atominės elektrinės Lietuvoje ateities, delsiama pateikti Nacionalinę energetikos strategiją.

Paskaitos metu pristatytos ir Lietuvos žaliųjų Energetikos ministerijai pateiktos Nacionalinės energetikos be atominės elektrinės strategijos gairės, kuriose atsispindi, kokius atsinaujinančios energijos išteklius Lietuvoje būtų efektyviausia išnaudoti, siekiant energetinės nepriklausomybės.

Kaip vienas iš didžiausią potencialą turintis energijos šaltinis įvardintas biokuras. Paskaitoje pristatyta, o vėliau ir ilgai diskutuota apie biokuro panaudojimo galimybes, naudą Lietuvos ekonomikai ir visuomenei.

Renginio dalyviai aktyviai domėjosi  Lietuvos energetika, skirtingomis atsinaujinančių išteklių galimybėmis bei šiandienine Lietuvos situacija energetikos srityje. Svečiai patikino, kad tai ne paskutinis susitikimas ir Žaliosios politikos paskaitų apie energetiką atvyks paklausyti ir kitais metais.

3

1

Share This