Nuo įkūrimo pradžios įgyvendinęs ne vieną projektą bei akciją Lietuvoje, 2012 m. pabaigoje Žaliosios politikos institutas tapo ir pilnateisiu daugiau nei 150 nevyriausybinių organizacijų jungiančio INFORSE tinklo nariu. INFORSE-Europe vienija Europoje atsinaujinančią energiją propaguojančias organizacijas ir padeda įgyvendinti įvairius su žaliosiomis idėjomis susijusius projektus.

Šio tinklo pagalba jo nariai bendradarbiauja ne tik tarptautiniu, bet ir regioniniu ar visos Europos Sąjungos lygmeniu, o pati INFORSE dalyvauja tokiuose forumuose kaip Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos Klimato kaitos konferencijose (UNFCCC COPs 14 iki 18),  Rio+ konferencijose, Europos Aplinkos ministrų susirinkimuose, Pasaulio viršūnių susitikime tvaraus vystymosi klausimais ir kt.

Taip pat š.m. sausio 3 d. Žaliosios politikos institutas tapo ir „Go green“ ambasadoriais Lietuvoje – šia programa stengiamasi pasiekti kuo daugiau pasaulio žmonių vietinėse bendruomenėse informuojant bei skatinant juos suprasti ir taikyti žaliasias idėjas, domėtis ir gauti atsakymus į rūpimus klausimus.

Būdamas Lietuvos „Go green“ ambasadoriumi ŽPI yra atsakingas už mūsų visuomenės švietimą bei visapusį informavimą tvarios energetikos, energijos taupymo, naujų galimybių ir kitomis temomis. Atėjus naujiems 2013 metams, Instituto darbuotojai džiaugiasi naujomis veiklomis bei tikisi, kad jos padės ir toliau tobulėti, šviestis bei skleisti šias žinias besidomintiems šalies gyventojams.

Share This