Naujos apklausos duomenimis, dauguma europiečių keistų savo pirkimo įpročius ir rinktųsi mažiau aplinkai žalingus produktus, tačiau daugelis jaučia informacijos stygių ir nepasitiki gamintojų teiginiais apie produktų ekologiškumą. Apklausos „Europiečių požiūris į žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimą“ duomenimis, daugiau kaip trys ketvirtadaliai (77 proc.) respondentų mokėtų daugiau už aplinkai nekenkiančius produktus, jei būtų įsitikinę, kad jie iš tikrųjų tokie yra. Tačiau vos daugiau kaip pusė ES piliečių (55 proc.) jaučiasi turį pakankamai informacijos apie perkamų ir naudojamų produktų poveikį aplinkai.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Janezas Potočnikas sakė: „Be abejo, visi norime, kad parduotuvių lentynose būtų daugiau ekologiškų produktų, tačiau ši apklausa rodo, kad teiginiai apie produktų poveikį aplinkai daugeliui iš mūsų kelia sumaištį ir mes jais netikime. Tai nėra gerai nei vartotojams, nei įmonėms, kurios iš tikrųjų deda daug pastangų. Kartu su įmonėmis ir suinteresuotosiomis šalimis siekiame, kad vartotojams būtų teikiama patikima informacija, reikalinga renkantis produktą. Tokia informavimo sistema paskatins rinkų plėtrą, atvers galimybių inovacijoms ir investicijoms į žaliąją ekonomiką.“

Didžioji europiečių dauguma įsitikinę, kad pirkdami mažiau aplinkai žalingus produktus jie tausoja aplinką (89 proc.) ir kad tokie produktai ne mažiau efektyvūs už įprastus (74 proc.). Portugalai (84 proc.), maltiečiai (82 proc.), prancūzai (81 proc.) ir belgai (81 proc.) labiausiai tiki, kad ekologiniu ženklu pažymėti produktai yra iš tiesų mažiau žalingi aplinkai. Tačiau pasitikėjimas ekologiniu ženklinimu daug mažesnis Vokietijoje (44 proc.), Rumunijoje (46 proc.) ir Nyderlanduose (47 proc.)

Kiek daugiau nei pusė (52 proc.) europiečių apskritai tiki gamintojų teiginiais apie produktų poveikį aplinkai, tačiau dauguma (54 proc.) netiki įmonių pranešimais apie jų veiklos poveikį aplinkai. Daugiausia manančių, kad teiginiai apie produktų poveikį yra perdėti arba neteisingi, yra Rumunijoje (40 proc.), Bulgarijoje (40 proc.), Graikijoje (39 proc.) ir Latvijoje (37 proc.) Šios nuomonės šalininkų mažiausia Maltoje (17 proc.) ir Estijoje (20 proc.) Daugelis (69 proc.) griežtai pasisako už tai, kad įmonės būtų įpareigotos skelbti visos savo veiklos poveikio aplinkai ataskaitas ir informaciją apie savo produktų poveikį aplinkai.

Du trečdaliai piliečių (66 proc.) įvairiose Europos šalyse būtų linkę mokėti daugiau už produktus, jei jų patikimumo garantija būtų pratęsta iki penkerių metų. Daugiau kaip devyni iš dešimties apklaustųjų (92 proc.) manė, kad turėtų būti nurodoma tikėtina produkto naudojimo trukmė. Beveik pusė visų apklausos dalyvių (47 proc.) per pastaruosius 12 mėn. bent kartą buvo nusprendę netaisyti sugedusio produkto, nes taisymo išlaidos pernelyg didelės.

Didelė respondentų dalis (45 proc.) manė, kad nesaugu vartoti maisto produktus pasibaigus jų galiojimo laikotarpiui. Tai reiškia, kad kasdien iššvaistoma arba išmetama daug tinkamo vartoti maisto. Švedijoje (81 proc.), Austrijoje (77 proc.) ir Jungtinėje Karalystėje (77 proc.) vyrauja įsitikinimas, kad maisto produktus saugu vartoti po etiketėje nurodytos suvartojimo datos. Taip mano mažiau nei penktadalis Rumunijos (14 proc.) ir Lietuvos (17 proc.) gyventojų.

Pagrindiniai faktai

Įmonės, norinčios pabrėžti teigiamą savo produktų poveikį aplinkai, turi įveikti daugybę kliūčių. Valdžios įstaigų ir privačių subjektų siūlomi metodai skiriasi, todėl gamintojai patiria didelių išlaidų, kad pateiktų informaciją apie poveikį aplinkai. Vartotojus glumina ekologinių ženklų įvairovė, dėl kurios produktai tampa sunkiai palyginami.

2013 m. balandžio mėn. Komisijos priimtame Komunikate „Žaliųjų produktų bendrosios rinkos kūrimas“ ir rekomendacijoje dėl ES mastu suderintų metodų naudojimo (žr. IP/13/310) paskelbta nauja bandomoji programa, kurioje dalyvaujančios suinteresuotosios šalys padės kurti geresnius produktų poveikio aplinkai matavimo būdus. Ji turėtų padėti sukurti palyginamos ir patikimos informacijos apie poveikį aplinkai būdą ir padidinti vartotojų, įmonių, investuotojų ir kitų suinteresuotųjų šalių pasitikėjimą. Norint sėkmingai įgyvendinti šią naują politikos iniciatyvą, labai svarbu geriau suprasti vartotojų elgesį ir mąstymą.

Apklausa vykdyta 28 Europos Sąjungos valstybėse narėse. Europos Komisijos vardu gimtąja kalba apklausta daugiau kaip 25 568 asmenų – skirtingų socialinių ir demografinių grupių atstovų.

Daugiau informacijos

Nuoroda į ataskaitą

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_374_361_en.htm#367

Dar žr.

http://ec.europa.eu/environment/eussd/escp_en.htm

Europos Komisijos informacija

Share This