Naujienos iš LR Seimo

Seimo NUTARIMO „Dėl Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos” PROJEKTAS http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435527&p_query=&p_tr2=2

Linas Balsys: Kas prezidentei neaišku žodyje „Ne“?

Šaltinis: www.15min.lt Viskas pagal įstatymą: 52 procentai mūsų atėjo į referendumą, 63  procentai iš mūsų, atėjusių,  pasakė „ne“. Referendumas įvyko. Tai reiškia, jog  Lietuva, kurią sudaro joje gyvenantys žmonės, nenori atominės   elektrinės. Mes gyvename teisinėje...

A. Matuleviciaus antiatominis plakatas

A. Matuleviciaus antiatominis plakatas Plakato autorius- dailininkas A. Matulevicius. Sovietiniais metais dailininkas buvo valdzios persekiojamas del isitikinimu, jo darbai mazai eksponuoti. Sis A. Matuleviciaus antiatominis plakatas sukurtas protestuojant pries...