Iniciatyva įgyvendinama pagal projektą „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru.

Gairės viešajam sektoriui dėl žaliųjų kriterijų taikymo paslaugų sektoriuje (toliau – Gairės) yra skirtos visoms valstybės ir savivaldybės institucijoms, kitoms viešojo sektoriaus institucijoms, įstaigoms, organizacijoms, finansuojamoms iš viešojo sektoriaus lėšų, valstybės ir savivaldybės įmonėms, o taip pat gali būti naudojamos ir kitų nevyriausybinių organizacijų, asociacijų, įstaigų ar įmonių, kurios norėtų prisidėti prie ĮSA diegimo paslaugų sektoriuje skatinimo.

Šios Gairės buvo parengtos atsižvelgiant į paslaugų įmonių, dalyvavusių projekte „Žaliojo verslo plėtra paslaugų sektoriuje“, nuomonę, o ekspertų parengti pasiūlymai ir rekomendacijos dėl aplinkosauginių priemonių taikymo buvo įvertintos aktualumo, priimtinumo darbuotojams, įgyvendinamumo, praktinio pritaikymo ir vertingumo ĮSA atžvilgiu.

Gaires viešajam sektoriui rasite paspaudę šią nuorodą: Gairės viešajam sektoriui dėl žaliųjų kriterijų taikymo paslaugų sektoriuje

 

Share This