Žaliosios politikos institutas atliko tyrimą, kurio siekis buvo išanalizuoti valstybinio sektoriaus kaitą nuo Lietuvos atkūrimo iki šių dienų. Atsižvelgus į kitų šalių praktiką, analizei buvo pasirinkti 4 rodikliai, atspindintys valstybinio sektoriaus dydį: valstybinio sektoriaus darbuotojų skaičius, iš Lietuvos Respublikos biudžeto finansuojamos įstaigos bei institucijos, valdžios sektoriui išlaikyti skiriamos lėšos bei kitų ES šalių valstybinių sektorių rodikliai.

Numatytiems rodikliams gauti buvo naudojami Valstybės tarnautojų, Valdininkų ir Vidaus reikalų pareigūnų registrai, Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Valstybės tarnybos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos turimi duomenys, Tarptautinio Valiutos Fondo bei kitų, su Europos Sąjunga susijusių, institucijų renkama statistika bei ataskaitos. Pažymėtina, jog Lietuvoje duomenys pradėti rinkti gan vėlai, yra fragmentiški, ir dėl skirtingų informacijos rinkimo priežasčių jų šaltiniai dažnai neatspindi vienų ar kitų tendencijų. Dėl šios priežasties tyrime gali būti tam tikrų neesminių netikslumų, tačiau į visus skirtumus buvo atsižvelgta ir rezultatai pateikiami kuo objektyviau, įtraukiant bei paaiškinant visus iškilusius niuansus.

Share This