RemigijusLapinskasStiprindamas savo veiklą darnaus vystymosi, žaliosios politikos srityse VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ dalininkai prezidentu išrinko vieną instituto įkūrėjų, žinomą žaliosios energetikos plėtotoją Remigijų Lapinską.

Remigijus Lapinskas, palikęs daugiau nei dešimtmetį vykdytas vadovaujančias pareigas Lietuvos  biomasės energetikos asociacijoje LITBIOMA, planuoja dar aktyviau prisidėti prie žaliųjų idėjų Lietuvoje sklaidos ir akcentuoja svarbiausias Žaliosios politikos instituto veiklos kryptis.

„Žaliosios politikos institutas per savo gyvavimo metus pritraukė daugybę kompetentingų aplinkosaugos, atsinaujinančios energetikos ekspertų, kurie aktyviai prisideda prie instituto teikiamų konsultacijų verslui, visuomeninių edukacinių projektų, siūlo savo įstatymų pataisas bei pasiūlymus atliekų tvarkymo, atsinaujinančios energetikos plėtros srityse. Tačiau matome ir daugiau sričių, kuriose galime efektyviai veikti ir būti naudingi. Viena iš jų – žaliojo verslo skatinimas ir pagalba žaliųjų inovacijų kūrėjams“, – sakė R. Lapinskas.

Pasak R. Lapinsko, šiandien pasauliui susiduriant su daugybe aplinkosauginių problemų, sparčiai senkant ištekliams itin svarbu ne tik nukreipti valstybės politiką į tvarių sprendimų priėmimą, ugdyti atsakingą visuomenę, bet ir skatinti verslą ieškoti draugiškų aplinkai alternatyvų pramonės, maisto gaminimo, transporto, energetikos srityse, todėl žaliosios inovacijos turi didelį potencialą.

„Žaliosios inovacijos pasaulyje sparčiai skinasi kelią. Lietuva neabejotinai yra išradinga tauta. Matome, kad pas mus vis daugiau atsiranda entuziastingų žmonių, kurie turi daugybę idėjų, kaip galima būtų spręsti, pavyzdžiui, oro, vandens taršos ir kitas aplinkosaugos problemas, tačiau dažniausiai jie susiduria su informacijos stygiumi, kaip šias idėjas realizuoti bei finansavimo trūkumu. Todėl savo konsultacijomis stengsimės padėti žaliųjų inovacijų kūrėjams įgyvendinti savo sumanymus“, – teigė Žaliosios politikos instituto prezidentas.

Žaliosios politikos institutas buvo įkurtas 2011 m. Nuo įkūrimo pradžios jo prezidentu buvo Linas Balsys, kuris, tapęs Seimo nariu bei Lietuvos žaliųjų partijos pirmininku, paliko savo pareigas  institute. Žaliosios politikos institutas išsikėlęs tikslą skatinti žaliosios politikos idėjas, plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo, aplinkosaugos ir ekologinio švietimo veiklas, skatinti Lietuvos įmones, įstaigas ir organizacijas įsitraukti į žaliosios politikos stiprinimą ir vykdymą Lietuvoje. Institutas yra dalyvavęs projekte „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“, kurio metu sukūrė įmonėms tvarios veiklos vadovą, teikė joms konsultacijas dėl aplinkai draugiškų ir energiją taupančių standartų bei iniciatyvų jose diegimo. Taip pat šiuo metu Žaliosios politikos institutas vykdo projektą „Taupykime energiją“. Jo metu Lietuvos miestuose bei kaimiškose vietovėse interaktyviuose seminaruose gyventojai galėjo sužinoti apie aplinkosaugines problemas, atsakingo vartojimo svarbą, energijos taupymo būdus ir priemones bei atsinaujinančios energijos išteklių galimybes. Šiuo metu specialių akcijų metu žmonės kviečiami susipažinti su energijos taupymo būdais ir pasirašyti įsipareigojimą efektyviau naudoti energiją.

Share This