Birželio 18 d. Kaune įvyko Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo (NAVĮT) organizuota konferencija „Socialiai atsakingas verslas – apsimoka“, kurioje patirtimi kuriant tvarų ir socialiai atsakingą verslą dalijosi savivaldos, mokslo, aplinkosaugos, verslo organizacijų, pramonės ir paslaugų sektorių atstovai. Renginyje dalyvavo per 60 dalyvių, daugiausia iš Kauno miesto bei regiono.  

Kaune surengtos konferencijos tikslas – plėsti socialiai atsakingo verslo idėją, siekiant ugdyti atsakingo verslo įmones bei prisidėti prie darnios plėtros principų įgyvendinimo aiškiai suvokiant to prasmę, naudą ir atsakomybę.

Renginyje dalyvavęs Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas atkreipė dėmesį į augantį verslo sąmoningumą ir naudą, kurią atsakingas verslas sukuria visuomenei. „Neabejotinai, socialiai atsakingų įmonių plėtra Kaune prisideda prie novatoriškų socialinių, aplinkosaugos ir platesnių ekonominės gerovės problemų sprendimo,“ – konferencijoje kalbėjo meras. Meras kalbėjo apie savanorystės idėją kaip apie vieną visuomenės sąmoningumo apraiškų, pabrėžė savivaldybės rolę socialinio verslumo srityje viešojo bei privataus sektoriaus bendradarbiavime ir kaip vieną iš sėkmingų pavyzdžių minėjo Kauno miesto savivaldybėje aktyviai veikiančią Verslo tarybą.

Konferencijos dalyviai sutarė, kad nebelieka abejonių, jog socialiai atsakingas verslas apsimoka, diskutuojama tik dėl priemonių ir būdų, kaip tai turėtų būti daroma geriausiems rezultatams pasiekti.

Ilgalaikėje perspektyvoje socialiai neatsakingas verslas neturi ateities – socialinė atsakomybė padeda verslui valdyti riziką, optimizuodama sąnaudas, patiekti geresnius produktus rinkai ir tuo pačiu daryti teigiamą įtaką veiklos rezultatams, suteikia konkurencinį pranašumą tarp kitų rinkos dalyvių. Augant visuomenės sąmoningumui, socialinė atsakomybė versle kuria vartotojų pasitikėjimą ir įmonių vertę rinkoje.

Kauno Pramonės, prekybos ir amatų (PPA) rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis pranešime pažymėjo, kad Lietuvoje verslas mokosi ir tobulėja, tačiau vis dar tebėra jaunas, lyginant su kitų šalių verslo tradicijomis. Pasak jo, Versle sprendimus priima žmogus, todėl verslo atsakingumas, etika ir skaidrumas labai daug priklauso nuo asmeninių žmonių savybių, brandos, išsilavinimo. PPA prezidentas pabrėžė lavinimosi ir kompetencijų didinimo įmonių socialinės atsakomybės srityje svarbą ir pasidžiaugė, kad prie to prisideda ir tokie renginiai, kaip ši konferencija.

„Džiugu, kai vis daugiau skirtingų sektorių atstovų vieningai kalba apie socialinės atsakomybės svarbą ir jau nebekelia klausimo, ar to reikia – klausimas yra tik: kada man pradėti ir kaip. Praktika rodo, kad kito kelio nėra. Socialinė atsakomybė – pažangių ir perspektyvių įmonių pasirinkimas, tikroji verslo branda“, – sako NAVĮT pirmininkaujančios įmonės vadovas Arvydas Tarasevičius, AB LESTO generalinis direktorius.

Konferencijoje pranešimus skaitė: Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas, Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų prezidentas Benjaminas Žemaitis, nevyriausybinės organizacijos „Aplinkosaugos valdymo ir technologijų centras” (AVTC) vadovė Audronė Alijošiutė, Kauno technologijos universiteto Aplinkos inžinerijos instituto prof. dr. Žaneta Stasiškienė, „Swedbank“ Tvarios veiklos vadovė Rasa Jauniškienė, AB LESTO Socialinės atsakomybės projektų vadovė Renata Gaudinskaitė.

NAVĮT organizacija Lietuvoje vienija įmones, keliančias sau aukštesnius tikslus plėtojant darnaus vystymosi tradicijas šalyje, priklausančias „Pasauliniam susitarimui“.

Apie „Pasaulinį susitarimą“ Jungtinių Tautų „Pasaulinis susitarimas“ (angl. UN Global Compact) – tai šiuo metu didžiausia pasaulinė įmonių socialinės atsakomybės iniciatyva, kuri suvienijo veikti kartu verslo įmones bei organizacijas ir pilietinę visuomenę, remiantis 10 universalių principų žmogaus teisių, darbuotojų teisių, aplinkos apsaugos ir kovos su korupcija srityse. Jungtinių Tautų vystymo programa pristatė „Pasaulinį susitarimą“ Lietuvoje 2005 m. Tais pačiais metais įkurtas Nacionalinis atsakingo verslo tinklas (NAVĮT). 2013 m. tinklui pirmininkauja AB LESTO.

Nacionalinio atsakingo verslo įmonių tinklo informacija

Share This