Žaliosios politikos institutas (ŽPI) pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kuria sieks efektyvaus darnumo principų įgyvendinimo Mykolo Romerio universitete (MRU).

„Žaliosios politikos instituto“ direktorius Remigijus Lapinskas teigia, kad „šių laikų ekologiniai iššūkiai, į tvarumą atsigręžianti Europos Sąjungos politika ir augantis visuomenės sąmoningumas reikalauja darnumo koncepcijai užimti vis svarbesnę vietą kiekvienos organizacijos gyvenime ir jau labai artimoje ateityje dėmesys tvarumui taps neišvengiamu sėkmingo veikimo pagrindu. Universitetai taip pat nėra išimtis. Suprasdamas aplinkosauginių iššūkių mastą ir reikšmę MRU nusprendė imtis lyderiaujančios pozicijos ir ieškoti sprendimų, kurie leistų užtikrinti visapusišką ir kuo efektyvesnį darnumo principų įgyvendinimą. Pradedant nuo energinio efektyvumo ir perėjimo prie švarios energijos, baigiant – žaliųjų pirkimų skatinimu ir darnumo kultūros formavimu organizacijos viduje.

Džiaugiamės, kad universitetas pasirinko Žaliosios politikos institutą partneriu, kurio patyrę ekspertai padės įvertinti esamą pažangą, suteiks rekomendacijas ir koja kojon lydės universiteto bendruomenę žengiant darnumo link. Žiūrime į šį procesą, kaip į strateginį žingsnį visai Lietuvai“.

Viešojo valdymo ir verslo fakulteto Viešojo administravimo instituto direktorius prof. dr. Andrius Stasiukynas džiaugiasi pradėta partneryste ir teigia, kad „su ŽPI Universitetas galės sėkmingai kurti tvarumo įgyvendinimo metodikas ir modelius  viešojo sektoriaus organizacijoms. Lygiagrečiai bus kuriamas mokymų ir studijų dalyko modulis, skirtas tvaraus vystymosi vadybai, kuris bus įtrauktas į viešojo administravimo studijų programas. Lietuvos viešajame sektoriuje veikia beveik 4 tūkst. organizacijų (kuriuose dirba per 340 tūkst. darbuotojų). Jei mūsų bendradarbiavimo procese sukurtais Tvaraus vystymo vadybos modeliais pasinaudos bent 20 proc. organizacijų per 3 ateinančius metus, o iki 2030 m. dar 60 proc., tai bus ženklus Lietuvos valstybės indėlis įgyvendinant Europos žaliąjį kursą ir priartėjant prie Europos Komisijos keliamų tikslų, kad Europa taptų pirmuoju neutralaus poveikio klimatui žemynu“.

 

Share This