Šiuo metu „Žaliosios politikos institutas“ drauge su Lietuvos ir užsienio partneriais vykdo tarptautinį Pietų Baltijos programos projektą „Low Carbon Logistics“, kuriuo siekiama sukurti kiekvienai savivaldybei individualiai pritaikytus sprendimus, kurie padėtų spręsti taršos problemas, o ypač – mažinti COemisijas. Projekto dėmesio centre – vidinė miestuose vystoma logistika.

Pastebima, kad krovinių vežimo sistemos nėra pakankamai tvarios ir efektyvios (pvz. prekės transportuojamos ne pilnai pakrautuose sunkvežimiuose, nėra taikomas centrinio paskirstymo sistemos ir pan.). Projekte dalyvaujantys tvaraus mobilumo temoje besispecializuojantys mokslininkai ir logistikos ekspertai siekia sukurti praktiškai pritaikomą modelį, prisidėsiantį sprendžiant šias problemas.

Projekto metu sukurtas gerųjų praktikų leidinys – „Iškastinio kuro CO2 emisijų ir kitų rūšių transporto sektoriaus išmetamų teršalų kiekio mažinimas Baltijos jūros regione – teorija ir praktinės galimybės“

Leidinys parengtas Žaliosios politikos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su partneriais iš Švedijos, Lenkijos, Vokietijos ir Lietuvos. Jį sudarė Vilniaus Gedimino technikos universiteto Logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas doc. dr. Darius Bazaras.

Gerųjų praktikų leidinyje apžvelgiami teoriniai nepalankios aplinkai veiklos aspektai, keliamas klausimas, kas yra žalioji logistika, aprašomos pagrindinės poveikį aplinkai darančios jėgos: skirtingos emisijų rūšys, netipinė tarša (šviesa, triukšmas), mirtini eismo įvykių atvejai. Apžvelgiama Baltijos regiono situacija: Neringos, Rietavo, Olofströmo, Bad Doberano, Stargardo miestų probleminės sritys, iššūkiai bei istoriniai aspektai.

Share This