2015 m. balandžio 17 d. (penktadienį) 16 val. Šermukšnių g. 6A, Vilnius vyks VšĮ „Žaliosios politikos institutas” dalininkų susirinkimas.

Darbotvarkė:
1. VšĮ „Žaliosios politikos institutas” metinės finansinės ataskaitos tvirtinimas;

2. Įstatų keitimas;

3. Kiti klausimai.

Apie negalėjimą dalyvauti susirinkime įstaigos dalininkus prašome informuoti įstaigos direktorių el. paštu: info@zaliojipolitika.lt

Share This