Iniciatyva įgyvendinama pagal projektą „Vartai: įmonių socialinės ir aplinkosauginės inovacijos“. Projektą finansuoja Europos socialinis fondas, įgyvendina Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje, kartu su Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Profesine sąjunga „Solidarumas“ ir Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centru.

Įmonių socialinės atsakomybės (toliau – ĮSA) idėjos Lietuvoje jau ne naujiena. Pagrindinės iniciatyvos, skatinant ir diegiant ĮSA Lietuvos verslo įmonėse, yra susijusios su darbuotojų socialinės atsakomybės sritimi, rečiau – su socialiai atsakingu verslu visuomenės atžvilgiu. Aplinkosaugos srityje ĮSA taip pat yra taikoma, tačiau mažiau orientuojamasi į paties verslo galimą naudą, o labiau į plačiąją visuomenę, kai plėtojamos įvairios visuomeninės iniciatyvos. Be to, aplinkosaugos sritis yra pakankamai išsamiai reglamentuota teisiškai, įdiegti įvairūs aplinkosauginiai reikalavimai, o ĮSA pagrindinė idėja – daryti daugiau, nei to reikalauja teisės aktai ar visuomenė ir daryti tai savanoriškai.

Tvarios plėtros vadovą rasite paspaudę šią nuorodą: Tvarios plėtros vadovas paslaugų sektoriaus įmonėms

 

 

 

Share This