Š.m.  rugsėjo 25 d. įvyko jau 11-tus metus iš eilės organizuojamas  diskusijų forumas –  „Atliekų tvarkymas 2014“. Forumą atidarė ir sveikinimo žodį tarė LR Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas Algimantas Salamakinas. Konferencijoje dalyvavo nemažai Lietuvos politikų, stipriausi atliekų tvarkymo ekspertai, daugumos įmonių bei organizacijų, dirbančių su atliekomis vadovai bei atitinkamų krypčių atstovai.

10702168_10153298304268438_6811664954782516564_n

Dvi dienas trukusios konferencijos metu nagrinėti  įvairūs atliekų tvarkymo klausimai –  forumo pradžioje pristatytas Europos Sąjungos atliekų tvarkymo politikos paketas, peržiūrėtos Lietuvos užduotys bei siekiai šiame sektoriuje. Nagrinėtas klausimas, kieno interesas vis dėl to turėtų būti atliekų tvarkymas (viešasis ar privatus), diskutuota apie komunalinių atliekų surinkimo bei atliekų tvarkymo įmonių padėtį ir problemas. Daug dėmesio konferencijoje skirta atliekų rūšiuojamajam surinkimui, bei visai tvarkymo situacijai, aptartas Regioninių atliekų tvarkymo centrų (RATC) statusas. Konferencijoje akcentuotas atliekų mechaninis biologinis apdorojimas (MBA), iškeltas klausimas, ar savivaldybių tarybų nariai ir merai gerai žino savo regiono MBA įrenginių eksploatavimo sutarties sąlygas (koks atliekų kiekis liks po jų apdorojimo MBA įrenginiais ir kokį atliekų kiekį turės sutvarkyti / panaudoti arba pašalinti regionas). Renginio pabaigoje diskutuota apie pavojingų atliekų likvidavimą bei maisto ir virtuvės atliekų panaudojimą ir perdirbimą.

Konferencijoje dalyvavo VšĮ „Žaliosios politikos institutas“ projektų vadovės Vilma Gaubytė ir Kristina Surblytė. Taip pat vienas Instituto steigėjų, Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius moderavo forumo sekciją apie rūšiuojamų atliekų surinkimą, atliekų tvarkymo situaciją, Europos bei Lietuvos atliekų tvarkymo užduočių vykdymą,  mechaninio biologinio apdorojimo (MBA) įrenginius bei atliekų naudojimą energijai gauti. UAB „EMP Recycling“ direktorius Almontas Kybartas, taip pat vienas instituto steigėjų, buvo vienas pagrindinių forumo rėmėjų bei jo metu pristatė atliekų tvarkytojų statusą ir padėtį esamoje sistemoje, konferencijos dalyviams išdėstė, kodėl iš šios srities traukiasi lietuviško kapitalo įmonės ir nėra naujų investicijų.

Viena naujausių Forume nagrinėtų temų – įstatyme numatytos vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemos įgyvendinimas ir užstatinių pakuočių sutvarkymas. Vienkartinės gėrimų pakuotės užstato sistemoje pradės dalyvauti nuo 2016 m. vasario mėn.; numatyta, kad už Užstato sistemos administratoriaus paskolas ir kitus įsipareigojimus garantuos gamintojai/importuotojai, kuriems numatyta prievolė dalyvauti užstato sistemoje.

 Daugiau informacijos apie naują vienkartinių gėrimų pakuočių užstato sistemą galima paskaityti G. Varno prezentacijoje „Užstato startas ir poveikis sistemai“ (G.Varnas USAD_Druskininkai_2014.09).

Kadangi Žaliosios politikos instituto ekspertai seka bei nagrinėja visas su atliekų tvarkymu, energijos taupymu, klimato kaita bei atsinaujinančiais energijos ištekliais susijusiais naujienas, žmones, turinčius klausimų šiomis ir kitomis žaliomis temomis kviečiame kreiptis į mūsų komandą!

 photo 1 photo 4

Share This